*Hình ảnh phối cảnh mang tính chất minh họa, CĐT có thể điều chỉnh thiết kế sao cho phù hợp theo quy định của cơ quan có thẩm quyền